Tag: Bedrijfsrecherche

Proef met geldleningen voor verdachten!

Bedrijfsrecherche Heijm Amsterdam- geldlening voor verdachten
Bedrijfsrecherche Heijm Amsterdam- geldlening voor verdachten

Bekennende verdachten kunnen vanaf juli bij de Kredietbank Rotterdam een rentedragende lening afsluiten om schade die zij veroorzaakt hebben zo snel mogelijk te vergoeden. De gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie starten deze proef om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren, aldus het artikel op www.advocatenblad.nl.

Als bedrijfsrecherche vinden wij dit een goede ontwikkeling. Het werkgebied van een particulier bedrijfsrecherchebureau vindt het merendeel plaats binnen het civiel recht. Maar het komt meer dan eens voor dat door ons onderzoek er overlapping ontstaat naar het Strafrecht.

Lees verder

Niets is wat het lijkt! Fraude, diefstal en frauduleus ziekteverzuim binnen uw bedrijf!

Ex-topvrouw Slotervaart verdacht van fraude!

#bedrijfsrecherche Heijm Niets is wat het lijkt! Juist leiders in het zelfstandige midden- en topsegment van het bedrijfsleven komt fraude meer dan regelmatig voor.  Wat kunnen wij uit dit voorbeeld leren? Voor het hier en nu en de toekomst zijn er grofweg 2 manieren om fraude te voorkomen en terug te dringen.

1. Preventief optreden
2. Repressief optreden

Het screenen van uw nieuw personeel kost geld maar daar tegenover staat het voorkomen van b.v. fraude gevallen. Ondernemers onderschatten op dit moment nog steeds de kracht en waarden van een goed, met toestemming, uitgevoerde Pre- employment screening. (Inclusief een referentie onderzoek en persoonlijk gesprek.) Maar niet zo zeer vanuit de competentie zijde (HRM) maar meer vanuit de integriteit, normen en waarde van een kandidaat.

Lees verder

Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697