• Home
  • Blog
  • De speelruimte van een bedrijfsrechercheur

De speelruimte van een bedrijfsrechercheur

Geplaatst op 24-03-2016

Bevat uw zakelijke boekhouding vreemde transacties? Is het ziekteverzuim binnen uw onderneming op onverklaarbare wijze hoog? Tijd om op onderzoek uit te gaan. En om de onderste steen boven te kunnen krijgen, is het soms raadzaam een ervaren bedrijfsrechercheur in te schakelen. Maar waaraan moet een geslaagd bedrijfsrecherche-onderzoek voldoen?

 

Voorwaarden voor een geslaagd bedrijfsrechercheonderzoek

De naam zegt het al: een bedrijfsrechercheur houdt zich bezig met recherchewerk voor bedrijven. Op verzoek van meestal een of meer leden van de directie onderzoekt, signaleert, analyseert, controleert en rapporteert hij of zij een intern probleem. Maar voordat u een bedrijfsrechercheur inschakelt, is het goed om te weten wanneer een rechercheonderzoek gerechtvaardigd is. U wilt natuurlijk geen tijd en kosten investeren, zodat een rechter het rechercherapport achteraf van tafel kan vegen.

 

 1. Stel duidelijke huisregels op

Een werknemer moet allereerst weten wat hij wel en niet mag en wat de consequenties zijn van overtreding van deze huisregels. Dit klinkt als een open deur, maar veel werkgevers hebben geen (duidelijk) huishoudelijk reglement, waarin de rechten en plichten van werknemers staan. Denk aan de overtreding van het verbod om sloopafval toe te eigenen. Zonder reglement kan een werknemer een scala aan argumenten verzinnen waarom hij dacht dat hij zich het sloopafval mocht meenemen. Bijvoorbeeld omdat collega’s dit ook altijd doen of omdat het sloopafval volgens hem toch waardeloos is voor de werkgever. Een duidelijk verbod in een huishoudelijk reglement voorkomt deze discussie en maakt een onderzoek naar verdwenen sloopafval legitiem. Een bedrijfsrechercheur kan dan zo aan de slag. Maar onder welke voorwaarden?

 

2. Rechercheonderzoek moet proportioneel zijn: minst vergaande middelen eerst inzetten

Een bedrijfsrechercheur moet er altijd voor kiezen om eerst de minst vergaande onderzoeksmiddelen in te zetten. Voor zover dit natuurlijk bewijs kan opleveren. Als bijvoorbeeld observatie van een werknemer in een publieke ruimte tot bewijs kan leiden, dan moet de rechercheur eerst dit middel inzetten. Heeft u een werknemer die wel erg vaak ziek is? Laat hem niet meteen volgen door een bedrijfsrechercheur, maar schakel eerst een bedrijfsarts in. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat een rechter dit afstraft.

 

3. Het belang van de werkgever moet opwegen tegen het belang van de werknemer

Een werknemer laten onderzoeken, omdat u wilt weten met wie hij een relatie heeft, leidt niet snel tot een gerechtvaardigd belang. Het recht op privacy van de werknemer weegt hier al snel zwaarder. Maar als u vermoedt dat deze werknemer een relatie heeft met een hoge functionaris van een belangrijke concurrent en de zogeheten “pillow talk” schadelijk kan zijn voor uw onderneming, dan kan uw bedrijfsbelang wel zwaarder wegen. Van geval tot geval moet u de belangen (laten) afwegen, voordat u het reilen en zeilen van een werknemer onderzoekt.

 

4. Hoor en wederhoor: afschrift onderzoeksrapport aan werknemer

Als het bedrijfsrechercheonderzoek aan alle bovengenoemde punten voldoet, kan het onderzoeksrapport als bewijs dienen. Van belang is wel dat de onderzochte werknemer hiermee bekend is. Zodra de omstandigheden dit toelaten, moet de werknemer op de hoogte worden gesteld van het (lopende) onderzoek. De werknemer moet vervolgens de gelegenheid krijgen te reageren op de bevindingen van de bedrijfsrechercheur.

 

Gecertificeerde bedrijfsrechercheur & kosten verhalen op werknemer

Een geslaagd onderzoek door bedrijfsrecherche vereist zorgvuldigheid. Zowel van de werkgever, als van de bedrijfsrechercheur. Schakel daarom alleen een gecertificeerd recherchebureau in die een vergunning heeft op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Het inschakelen van een ervaren bedrijfsrechercheur kan niet alleen de schade beperken die een werknemer (heeft) veroorzaakt, maar als het zorgvuldig uitgevoerde onderzoek leidt tot bruikbaar bewijs, kan de rechter de werknemer ook veroordelen tot het vergoeden van de onderzoekskosten. Zo heeft een rechter eens zeven werknemers, die ontslagen waren wegens diefstal, veroordeeld tot vergoeding van bijna 60.000 euro aan onderzoekskosten aan de werkgever.

 

Overweegt u een bedrijfsrechercheur in te schakelen? Ga dan voor een ervaren en professioneel recherchebureau. Recherchebureau Heijm, al jaren gespecialiseerd in bedrijfsrecherche, is gecertificeerd en altijd op de hoogte van de laatste regelgeving en ontwikkelingen. Neem vrijblijvend contact op met Recherchebureau Heijm voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697