Partneralimentatie onderzoek: Recherchebureau Heijm

Een echtscheiding is een belastende procedure. Zowel emotioneel als financieel komt er veel bij kijken. Bijvoorbeeld partneralimentatie; zeker bij vechtscheidingen een beladen onderwerp. Betaalt u alimentatie, maar vermoedt u dat uw ex-partner informatie achterhoudt? Of wordt de alimentatie ontdoken? Recherchebureau Heijm doet doortastend partneralimentatie onderzoek.

Partneralimentatie onderzoek door veranderde situatie

Recherchebureau Heijm krijgt regelmatig aanvragen voor het verrichten van partneralimentatie onderzoek. Na een scheiding blijven ex-partners verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Een rechter stelt de hoogte van de alimentatie vast. Vaak is die twaalf jaar geldig, tenzij tussentijds de situatie van één van de partners verandert.

Bijvoorbeeld: een vrouw ontvang alimentatie van haar ex-partner, maar gaat samenwonen met haar nieuwe vriend. Op dat moment vervalt de alimentatieplicht van haar ex. Maar wat als zij het samenwonen ontkent? Als de alimentatieverplichtigde arbeidsongeschikt raakt, kan hij de alimentatie misschien niet langer betalen. Maar wat als hij liegt omdat hij niet wil betalen, maar stiekem gewoon werkt?

Van onderzoek tot dossier

Bewijs dat maar eens. In alle eerlijkheid: partneralimentatie onderzoek is één van de lastigste onderzoeken voor een recherchebureau. Er is veel wet- en regelgeving om rekening mee te houden en dat maakt het verzamelen van bewijsmateriaal moeilijk. Maar niet onmogelijk. Recherchebureau Heijm doet onderzoek naar het ontduiken en misbruiken van partneralimentatie en legt de bevindingen vast in een professioneel onderzoeksrapport.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232

Bij partneralimentatie onderzoek komt veel kijken

Het verrichten van een alimentatieonderzoek omhelst veel meer dan slechts het nemen van een paar foto’s. Recherchebureau Heijm doet bijvoorbeeld ook een informatief vooronderzoek, observaties en een tactisch onderzoek. Denk aan het verhoren van getuigen. Bij een alimentatie onderzoek wordt naar diverse zaken gekeken. Zo is met name de jurisprudentie van belang wanneer de ex-partner gaat samenwonen “als ware hij/zij gehuwd”. Daarbij moet aan een aantal criteria worden voldaan:

  • Tussen de ex-partner en zijn of haar nieuwe partner moet in ieder geval een zodanige betrokkenheid en lotsverbondenheid bestaan dat aan het vereiste “duurzame en affectieve relatie” wordt voldaan.
  • Wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding, hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

Juridisch kader: Burgerlijk Wetboek Artikel 160 (Familierecht)

Juridische stappen

Samenwonen wordt dus door een rechter niet alleen aangenomen als blijkt de nieuwe partners samen boodschappen doet of samen op vakantie gaan. Daar is meer voor nodig. Doordat recherchebureau Heijm hier bij een partneralimentatie onderzoek rekening mee houdt en juridisch de juiste stappen zet, staat u straks sterk als het tot een rechtszaak komt.

Heeft u op dit moment een ex-partner waarvan u vermoedt dat die ten onrechte alimentatie ontvangt? Of wordt de betalingsverplichting van de alimentatie ontdoken? Voorkom verdere schade en kosten en neem contact op met recherchebureau Heijm. Niet leuk om te doen, wel nuttig. Wij verrichten snel en doortastend een partneralimentatie onderzoek waarmee u de noodzakelijke juridische stappen kunt zetten. En uw dagelijkse leven weer oppakken.

Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697