Handschriftonderzoek via Recherchebureau Heijm

Wie schreef die dreigbrief of afpersingsbrief? Wie zette zijn handtekening onder die valse declaratie? Handschriftonderzoek is een van de vele opsporingsmethoden die recherchebureau Heijm gebruikt bij (forensisch) rechercheonderzoek. Bijvoorbeeld bij afpersing, stalking of bedrijfsfraude. Daarvoor worden specialistische en ervaren handschriftonderzoekers ingezet.

Wat houdt handschriftonderzoek in?

Als binnen een rechercheonderzoek handgeschreven bewijsmiddelen worden aangetroffen zoals brieven of documenten, is het mogelijk een handschriftonderzoek uit te voeren om aanvullend bewijs te verzamelen binnen een rechercheonderzoek. Tijdens een verhoor van de verdachte kijkt een handschriftdeskundige of handschriftonderzoeker naar de manier waarop woorden en cijfers zijn geschreven. Hoe meer overeenkomsten (punten) tussen de handschriften aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat diegene bij het misdrijf betrokken was.

Vergelijken van vormen

Vergelijkend handschriftonderzoek is gebaseerd op een systematische vergelijking van een aantal schriftkenmerken. De nadruk bij handschriftonderzoeken via recherchebureau Heijm ligt op de vorm en niet op de inhoud van het geschrevene.

Vergelijkend handschriftonderzoek is nadrukkelijk iets anders dan grafologie. Een forensische handschrift onderzoeker doet geen uitspraken over het karakter of de gemoedstoestand van de schrijver.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232

Specialistische handschriftonderzoekers

Het handschriftonderzoek wordt vrijwel nooit opzichzelfstaand uitgevoerd; het maakt deel uit van een compleet rechercheonderzoek om bewijsmateriaal te verzamelen. De handschriftonderzoeker legt zijn bevindingen vast in een onderzoeksrapport, dat wordt toegevoegd aan het dossier. Als recherchebureau maken wij voor handschriftonderzoek alleen gebruik van gecertificeerde, specialistische handschriftonderzoekers. Op die manier weet u zeker dat het tijdens een rechtszaak als geldig bewijsmateriaal kan worden gebruikt.

Wilt u meer weten over handschriftonderzoek via recherchebureau Heijm? Speelt er op dit moment iets binnen uw bedrijf of privéleven waarbij u ondersteuning nodig hebt? Neem dan contact op met recherchebureau Heijm voor de hulp, ondersteuning en actie die u nodig heeft.

Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697