• Home
  • Blog
  • Beperkt dreigingsbeeld terrorisme NL

Beperkt dreigingsbeeld terrorisme NL

Geplaatst op 07-03-2013

Alarm om aanslagen ??

Volgens de Telegraaf is een aanslag in NL reëel en wordt op grote schaal Jihadisten geronseld.

Het magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid en crisisbeheersing.

In het Magazine van december 2012 concludeert professor Erwin Muller dat het crisismanagement in Nederland
de laatste jaren sterk is verbeterd. De vraag is of deze analyse juist is. Ontegenzeggelijk is er kwantitatief veel veranderd, maar kwalitatief gezien staat het er minder rooskleurig voor. Bij vrijwel elke crisis zie je dezelfde fouten terugkomen. Hoe is dat te verklaren? Met dit artikel geven wij een kritisch tegengeluid en tonen we aan welke structurele problemen er zijn. Met tien verbeter voorstellen kan volgens ons de crisisbeheersing in Nederland naar een substantieel hoger niveau.

Voor geïnteresseerde verwijzen wij u naar:
Magazine nationale veiligheid & crisisbeheersing uitgave februari 2013
(Pagina: 36,37 & 38.)

Bron: Ministerie van Veiligheid & Justitie/ NCTV

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697