• Home
  • Blog
  • Partneralimentatie samenwonen: de bewijsvoering

Partneralimentatie samenwonen: de bewijsvoering

Geplaatst op 10-02-2015

Partneralimentatie samenwonen – Samenwonen van een ex-partner aantonen? Omdat die nog wel (onterecht) uw alimentatie ontvangt? Bij fraude alimentatie onderzoeken denken veel aspirant-klanten dat het nemen van wat foto’s en vaststellen door een privé detective voldoende bewijs is. Een groot misverstand. Lees wat u kunt doen en verwachten.

Bedrijfsrecherche Heijm voert naast de onderzoeken voor het bedrijfsleven ook serieuze alimentatie onderzoeken uit. Deze zogenaamde feitenonderzoeken kunnen betrekking hebben op de partneralimentatie en kinderalimentatie. Wij lopen wekelijks tegen het feit aan dat zowel het mkb en de serieuze particuliere klant geen inzicht en kennis heeft  over wat een goed recherchebureau nu kan betekenen in persoonlijke, individuele casussen. Daar proberen wij middels ons blog en sociaal media regelmatig aandacht aan te geven.

Partneralimentatie & samenwonen

Wanneer u signalen krijgt dat uw ex-partner inmiddels mogelijk samenwoont met een nieuwe partner zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te bewijzen dat deze ook daadwerkelijk samenwonen als zijnde gehuwd. Voordat een onderzoek naar alimentatie fraude kan worden ingesteld moet worden voldaan aan twee basis voorwaarden:

1: Men dient een gerechtvaardigd belang te hebben.
2: Hij/ zij kan haar doel niet op andere wijze bereken. Wij zien dat het gerechtvaardigd belang meestal geen probleem geeft, maar dat het bijvoorbeeld wel verstandig is om eerst de ex-partner een mail te sturen waarin gevraagd wordt of hij/ zij samenwoont. In 99% van de gevallen zal dit natuurlijk bij fraude worden ontkend. U als opdrachtgever heeft er dan vervolgens alles aan gedaan en derhalve bent u gerechtigd om een feitenonderzoek te laten instellen.

Bewijsvoering binnen een alimentatie onderzoek

Fraude alimentatie onderzoeken zijn een van de meest uitdagende. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan voordat de rechter het aannemelijk vindt dat er spraken is van samenwonen als zijnde gehuwd. Maar meer dan eens komen wij als recherchebureau Heijm tot zeer goede resultaten.

Vereisten art. 1:160 Burgelijk Wetboek

In de jurisprudentie zijn de vereisten voor een geslaagd beroep op art. 1:160 BW uitgekristalliseerd. Bewezen moet worden  (HR 13-07-2001): dat tussen de samenwonenden een affectieve relatie (1) bestaat van duurzame aard (2) die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen (3), met elkaar samenwonen (4) en een gemeenschappelijke huishouding voeren (5).

Het is dus niet zo dat aan een of meer voorwaarden moet zijn voldaan maar aan allen!  U begrijpt dan wellicht ook direct dat een onderbroek aan de waslijn, om even in oude termen te spreken en samen op vakantie gaan, niet meer van deze tijd is.  Veel klanten zien later pas na het degelijk en uitgevoerde alimentatie feitenonderzoek hoe gedetailleerd het onderzoek vorm is  gegeven in de eindrapportage. Een goed alimentatie onderzoek kost veel tijd en geduld. Daar is in eerste instantie natuurlijk wel onderzoeksbudget voor nodig. De opdrachtgever dient ten alle tijde bereid te zijn deze onderzoekskosten vooruit te betalen maar dient zich gelijktijdig te realiseren dat bij een alimentatie verplichting van bijvoorbeeld meer dan 1000,– euro per maand e.e.a. al snel rendabel kan zijn als binnen het feitenonderzoek de hiervoor genoemde voorwaarden kan worden vastgelegd en worden aangetoond.

Een goed en degelijk onderzoek varieert van 40 tot 120 werkbare uren. En in sommigen bijzonder moeilijke zaken nog meer. Maar 1 ding is zeker, wanneer de klant niets doet kiest men ervoor om de mogelijke alimentatie fraude te laten wat het is.  Financieel een niet verstandige keuze.

Terugvorderen onderzoekskosten (Onrechtmatige daad)

Meer dan eens lezen wij binnen gerechtelijke uitspraken, dat de ex-partner ook wordt veroordeeld tot het vergoeden van de gemaakte onderzoekskosten. Dit vertellen wij onze klanten wel maar zeggen daarbij gelijk ook dat men hier niet vanuit mag gaan.  Wij willen onze klanten niet misleiden en geven graag eerlijk en open advies. Vaak zien wij dat de betrokken advocaat hier geen brood inziet. Jammer want wij zijn van mening, wanneer de rechter oordeelt dat binnen het onderzoeksrapport aannemelijk is gemaakt dat de ex-partner samenwoont , dat in deze zelfde zitting of een nieuwe, versus onrechtmatige daad, de vordering op de ex-partner neergelegd zou kunnen worden. Er is immers fraude gepleegd! Alimentatie fraude wel te verstaan.

Keuze van een goede advocaat

Net zoals in elk vakgebied heb je goede en minder goede advocaten. Onze ervaring is dat niet heel veel advocaten nog hebben gewerkt of gewend zijn te werken met een serieus recherchebureau. Ook daar hebben wij een taak in te vervullen. Wij vertellen onze klanten altijd: ga meerdere gesprekken aan, oordeel op gevoel en passie van de advocaat. Vraag of hij/ zijn ooit eerder gewerkt heeft met een recherchebureau. Het is van het grootste belang dat u een goed gevoel heeft bij uw advocaat. Uiteindelijk is de advocaat die, met het onderzoeksrapport in de hand, met zijn vuist op tafel moet gaan slaan.

Mocht onze klant nog geen advocaat hebben dan kunnen wij gebruik maken van ons netwerk waarin meerdere familierecht advocaten aanwezig zijn en gewend zijn om met het materiaal van het recherchebureau te werken. Wij maken meer dan eens mee dat een advocaat in een casus nog niet eerder heeft gewerkt met een recherchebureau en na het lezen van de onderzoeksrapportage verbaasd en blij verrast was over de kwalitatieve inhoud.

Keuze ervaren recherchebureau

Wij adviseren aspirant klanten v.w.b. alimentatie fraude op te letten een goede keuze te maken m.b.t. het recherchebureau. Er zijn veel bedrijven in deze branche.  Ga niet in zee met bureaus die met een vaste prijs werken of vooraf (te-)veel beloven. Je kunt dan geen kwaliteit verwachten. In eerste instantie lijken deze aanbiedingen goedkoper maar uiteindelijk kost u dit veel geld omdat de kwaliteit minder is.  Goed onderzoek kost tijd, soms heel veel. Wanneer een bureau een zaak aanneemt op een vaste prijs gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit en dus het onderzoek. Let op dat het recherchebureau een vergunning heeft van het Ministerie van Justitie & veiligheid, Dit is belangrijk i.v.m. de rapportage die wellicht uiteindelijk in de rechtbank terecht komt. Daarnaast is er nog een extra kwalificatie, namelijk het keurmerk. Een soort ISO normering voor deze onderzoeksbranche. Natuurlijk heeft ons recherchebureau Heijm dit keurmerk!

Er is veel te vertellen over dit soort fraude onderzoeken. Zit u in een dergelijke situatie? Of kent u wellicht iemand die benadeeld wordt door alimentatie fraude? Laat het ons weten! Wij delen graag onze ervaringen en juridische kennis met u. Klik hier voor direct contact!

Samen sterker!

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697