• Home
  • Blog
  • Blije mensen stelen meer of minder?

Blije mensen stelen meer of minder?

Geplaatst op 25-04-2013

Wat de uitkomst van het hier gepubliceerde onderzoek ook behelst,  het blijkt dat diefstal/ verduistering in dienstbetrekking nog steeds actueel is en blijft. Wij kunnen 1001 redenen voor u opsommen wat een werknemer drijft om goederen weg te nemen uit uw bedrijf. Het gaat er niet zo zeer om wat het probleem is, waar u als eigenaar mee te maken heeft, maar meer hoe u hiermee omgaat.

Een goed ingesteld rechercheonderzoek voorkomt veel financiële schade. Verder maakt u een statement naar het overige personeel. U duld geen ernstig laakbaar gedrag binnen uw bedrijf!

Ons advies!:  Ga niet zelf zoeken en graven naar de oplossing, maar laat dit professionele onderzoekers doen die hun ervaring hebben opgedaan binnen rechercheonderdelen van de politie en nu werkzaam zijn als particulier onderzoeker. Als recherchebureau hebben wij actuele kennis van de wettelijke kaders, gerechtelijke uitspraken en jurisprudentie  Verder werken wij intens samen met de advocatuur (Arbeidsrecht). Wilt u meer informatie? Neem u a.u.b. dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een eerste kennismakingsgesprek.

_______________________________________________________________________________________________

Blije mensen stelen meer

Wie denkt dat stelende mensen ontevreden, gefrustreerd en ongelukkig zijn moet zijn denkbeelden bijstellen. Onderzoek van de Cornell University wijst uit dat een gevoel van geluk juist positief correleert met diefstal. Voornamelijk doordat gelukkige mensen hun daden gemakkelijker kunnen rechtvaardigen.

Dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd door Lynne Vincent (et. al) in het aprilnummer van Psychological Science.

Onderzoek
Onderzoekers manipuleerden eerst het zelfbewustzijn van twee groepen proefpersonen. Ze deden dat door een aantal proefpersonen in een kamer met een spiegel te plaatsen en een tweede groep proefpersonen in een kamer zonder spiegel te zetten. Daarna kregen ze een filmpje te zien dat een gelukkig of neutraal gevoel veroorzaakte. Vervolgens namen de proefpersonen deel aan een spel waarmee ze geld konden verdienen. Hierbij hadden ze de mogelijkheid meer geld te pakken dan ze eigenlijk hadden verdiend.

Resultaat
Uit het onderzoek blijkt dat één groep proefpersonen aanzienlijk meer geld stal dan de andere proefpersonen. Het ging om de groep met een zeer beperkt zelfbewustzijn en een groot geluksgevoel.

De onderzoekers concludeerden dat dit effect werd veroorzaakt doordat bij deze groep morele ontkoppeling sterker speelt. De manier waarop individuen de morele implicaties van hun gedrag evalueren zou daardoor sneller tot oneerlijk gedrag kunnen leiden.

De aanname dat gelukkige mensen minder snel neigen tot oneerlijkheid wordt door deze studie dus weersproken. “Laat je niet verblinden door de heimelijkheid die achter de glimlach schuilgaat, concluderen de onderzoekers.”

Bron: Psychologicalscience.org/ www.securitymanagement.nl

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697