• Home
 • Blog
 • Ken en voorkom deze frauderisico’s!

Ken en voorkom deze frauderisico’s!

Geplaatst op 27-09-2016

Ongeveer de helft van de bedrijven in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met fraude door medewerkers. Declaratiefraude, onterecht ziekteverzuim of lekken van gegevens: bedrijfsfraude kent allerlei verschijningsvormen en beperkt zich niet tot een branche, functie of werkniveau. De fraude heeft vaak een grote impact. Maar van eindeloos controleren worden frauderisico’s niet per se kleiner. Lees in dit blog van recherchebureau Heijm wat u wél kunt doen.

 

 

Bedrijfsfraude

Fraude is nogal een containerbegrip. Er vallen allerlei strafbare feiten onder. Denk aan oneerlijkheid, valsheid in geschrifte, diefstal, verduistering en oplichting. Binnen bedrijven kan dit bijvoorbeeld gaan om het vervalsen van formulieren, sweethearting, diefstal, creatief omgaan met declaraties, manipuleren van gegevens en het lekken of doorverkopen van gegevens en producten. Bedrijfsfraude wordt ook wel interne criminaliteit of personeelsfraude genoemd en wordt ook op digitaal vlak een steeds groter probleem.

 

Veelvoorkomende frauderisico’s binnen bedrijven

Zoals we eerder al aangaven, kent bedrijfsfraude allerlei verschijningsvormen. Frauderisico’s en onderzoeken waarmee we vanuit Recherchebureau Heijm vaak te maken hebben:

 • Bedrijfsdiefstal
 • Declaratiefraude
 • Onterecht ziekteverzuim
 • Gegevens lekken of doorverkopen
 • Schending concurrentiebeding
 • Misbruik van dienstmiddelen
 • ICT-fraude en oplichting
 • Tijdfraude

Oorzaken interne fraude

Men zegt wel eens: gelegenheid maakt de dief

Ook binnen bedrijven is dit van toepassing. Ook frauderen medewerkers en bestuursleden om persoonlijke redenen. Bijvoorbeeld vanwege financiële problemen, jaloezie naar andere collega’s of leidinggevenden, ontevredenheid over het salaris of de werksfeer. Diefstal of fraude wordt dan vrij snel als compensatie gezien, zeker als managers het slechte voorbeeld geven.

Wetenswaardigheid: bij veel onderzoeken die Recherchebureau Heijm uitvoert, blijken collega’s van de fraudeur op de hoogte te zijn van de misstappen en daarover te zwijgen.

 

10 beheersmaatregelen

Eindeloos controleren van medewerkers maakt de sfeer binnen bedrijven er niet beter op. Maar de risico’s bij fraude zijn groot als u geen maatregelen treft. Niet alleen financieel. Daarom heeft recherchebureau Heijm 10 goede beheersmaatregelen voor u op een rij gezet:

 1. Hanteer een selectief personeelsbeleid
 2. Screen personeel en laat een antecedentenonderzoek uitvoeren
 3. Stel duidelijke huisregels op
 4. Vermeld ook sancties in de huisregels
 5. Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van huisregels en deze bij voorkeur zelfs ondertekenen
 6. Zorg voor dubbele controles of handtekeningen van medewerkers bij belangrijke beslissingen zoals het openen van een kluis of goedkeuren van declaraties
 7. Voer steekproefsgewijze controles uit
 8. Probeer problemen (en dus ook fraude) bespreekbaar te maken
 9. Neem signalen van fraude serieus
 10. Kom gestelde sancties altijd na bij het vaststellen van overtredingen

 

Schakel recherchebureau Heijm in bij fraude

Heeft u de frauderisico’s binnen uw bedrijf al zoveel mogelijk ingedamd, maar constateert u toch fraude? Neem dan contact op met bedrijfsrecherche Heijm voor het verzamelen van bewijsmateriaal waarmee u ijzersterk staat in een ontslagprocedure.

 

 

 

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

 • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

 • VIP Security
 • Cyber security
 • Ruim 29 jaar recherche ervaring
 • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697