• Home
  • Blog
  • Kosten fraudeonderzoek verhaald op ex-werknemers

Kosten fraudeonderzoek verhaald op ex-werknemers

Geplaatst op 09-03-2013
Het inschakelen van een Recherche- Onderzoeksbureau kost geld! Of dit nu een onderzoek  betreft m.b.t. diefstal e/o fraude gepleegd door een van uw medewerkers of het  laten constateren van frauduleus ziekteverzuim. Er wordt te weinig gebruikt gemaakt om deze kosten, als blijkt dat e.e.a. is aangetoond en het causaal verband bestaat met het gepleegde feit, te verhalen op een werknemer die ernstig laakbaar gedrag heeft vertoond. Vaak is een opdrachtgever al  blij als de zaak helder en opgelost wordt.  U heeft als werkgever t.a.v uw werknemer een enorme zorgplicht volgens het Burgerlijk Wetboek.  Door het uitvoeren van een Recherche- e/o feitenonderzoek is de waarheid boven water gekomen. Door die kosten te maken heeft u aangetoond dat uw werknemer ernstig laakbaar en verwijtbaar gedrag heeft vertoond.

Wij adviseren “Maak gebruik van uw recht op verhaal”. Ook de advocaat staat hier vaak sceptisch tegenover. Dat is jammer. Misschien door het extra werk of het niet juist inschatten van zijn/ haar kansen. Wij zien vaak dat de advocatuur zich slechts bezig houdt met het eisen of bewijzen maar te weinig creatief gebruikt maakt van een Recherche- Onderzoeksbureau die in veel civielrechtelijke zaken een aanvullend onderzoek zouden kunnen doen. Bij het aanwezig zijn van een gerechtvaardigd belang kan een opdrachtgever al snel een toedrachtonderzoek laten uitvoeren.  Wilt u advies? Bel vrijblijvend voor een adviesgesprek. Wij helpen u graag!

_____________________________________________________________________________________________________________________________
“Uit de praktijk”
Bij een groot winkelbedrijf in elektronische apparatuur rijst eind 2009 het vermoeden dat apparaten in het distributiecentrum verdwijnen. De werkgever doet intern onderzoek waaruit blijkt dat herhaaldelijk goederen verdwijnen. De politie wordt ingeschakeld maar vindt dat er onvoldoende bewijs is voor een strafrechtelijk onderzoek.

In overleg met de politie wordt het interne onderzoek voortgezet. Daarbij wordt de hulp van externe deskundigen ingeroepen.

Er worden diverse middelen ingezet zoals observaties, ophangen van camera’s en posten bij enkele verdachte werknemers. Voor het bekijken van de camerabeelden wordt weer een ander bedrijf ingeschakeld. Kortom: er worden veel kosten gemaakt. Maar er is wel resultaat: er worden uiteindelijk zeven werknemers getraceerd die op staande voet worden ontslagen. Bij de politie wordt aangifte gedaan wegens verduistering.

Onderzoekskosten verhalen

In een civiele procedure vordert de werkgever dat de werknemers hoofdelijk veroordeeld zullen worden tot betaling van de onderzoekskosten van ruim € 87.000. De kantonrechter overweegt dat vaststaat dat alle zeven werknemers zich schuldig hebben gemaakt aan het (mede)plegen van verduistering. Zij zijn dan ook aansprakelijk voor de schade die de werkgever als gevolg van het handelen van elke werknemer heeft geleden. Aannemelijk is dat de werkgever aanvankelijk niet wist wie voor de grootschalige verduistering verantwoordelijk was. Het onderzoek heeft duidelijkheid gegeven over de aansprakelijkheid van de werknemers, en was ook noodzakelijk om verdere schade te beperken. Het onderzoek is te zien als gevolg van het onrechtmatig handelen van elk van de werknemers en heeft uitgewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van verduisteringen en dus onrechtmatig handelen jegens de werkgever. Daarmee staat het causaal verband vast. Alle werknemers zijn daarom voor het geheel van deze schade hoofdelijk aansprakelijk, met dien verstande dat betaling door de één, de anderen bevrijdt.

 De rechter komt vervolgens toe aan het oordeel, of de opgevoerde onderzoekskosten redelijk zijn. Een deel daarvan wordt afgewezen. Met als slotsom dat de werknemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een bedrag van ruim  € 57.500. Met ook nog eens ruim € 2300 aan proceskosten!


Bron: Kantonrechter Amsterdam, 30 oktober 2012, JAR 2013, 20; LJN: BY6874 en
www.arbo-online.nl

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697