• Home
  • Blog
  • Lezen privé mail werkgever, reden voor ontslag? HRM/ Directie let op!

Lezen privé mail werkgever, reden voor ontslag? HRM/ Directie let op!

Geplaatst op 13-03-2013

Noot redactie:     Recht of onrecht? Het blijft elke keer weer de vraag hoe de rechtelijke macht omgaat met het verkrijgen van bewijs tegen uw werknemer. Als werkgever heeft u veel verantwoordelijkheid te dragen voor uw personeel. Daar staat nog eens tegenover dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland een heilige bijbel is. (Wet op de privacy) U zult dus elke keer weer een afweging dienen te maken tussen uw belang en het belang van uw werknemer. Het doen van onderzoek en hierin de juiste afweging maken is specialisten werk. Met een dergelijke casus als hieronder omschreven had men beter af geweest het “Feitenonderzoek” (waarheidsvinding) aan een Recherchebureau over te laten. Maar uiteindelijk is en blijft het mensenwerk en het resultaat valt of staat met de interpretatie en oordeel van de rechtelijke macht. Daarnaast is een goed opgebouwd rapport in deze essentieel. Dus vraag  een vrijblijvend introductie gesprek aan mocht u een werknemer in dienst hebben waarvan u het vermoeden heeft dat hij/ zij ernstig laakbaar gedrag vertoont. U heeft als werkgever degelijk wel  mogelijkheden om een rotte appel uit uw mandje te halen.

_________________________________________________________________________________________________

 

Een werkneemster wordt op staande voet ontslagen omdat ze de privé mail van haar baas heeft gelezen. Bij de kantonrechter komt naar voren dat de werkgever zich ook niet zo netjes heeft gedragen.

De situatie 

Een werkneemster wordt op staande voet ontslagen. De werkgever spant een ontbindingsprocedure aan bij de kantonrechter, voor het geval het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig blijkt te zijn.

De vordering
De werkgever wil van de werkneemster af. Ze zou onder meer geld verduisterd hebben, geknoeid hebben met de administratie, een computer voor zichzelf besteld hebben en een telefoonabonnement op kosten van de werkgever hebben afgesloten en gebruikt. Verder zou ze de privémail van twee directeuren hebben gelezen.

Het oordeel
De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat het overduidelijk is dat geen van beide partijen nog verder wil met de ander. De arbeidsrelatie is ernstig verstoord.
Maar de verwijten van de werkgever aan het adres van de werkneemster zijn niet goed onderbouwd en worden ook nog eens ontkend door de werkneemster. De rechter concludeert dat de werkgever te weinig bewijs heeft overlegd voor de verwijten. En in deze procedure is geen ruimte voor uitgebreide bewijsvoering.

Inbreuk op privacy werkgever
Het lezen van privémails van haar twee bazen is een inbreuk op hun privacy, een schending van het briefgeheim, in strijd met wat van een goed werknemer mag worden verwacht en in strijd met de fatsoensnormen. De werkneemster vond het geoorloofd wat ze deed omdat ze de mails in de rechtszaak wilde overleggen om zich op de inhoud te beroepen.

Werkgever krijgt tik op de vingers
De inhoud van de mails was niet mals. De werkgever schrijft over “wat ideeën voor een ontslagtactiek”, “dit kunnen uitmelken”, “een pestcampagne opzetten” et cetera. De rechter vindt dat van een goed werkgever verwacht mag worden dat hij een werknemer een kans geeft in een verbeter traject. En zo’n traject is, zoals blijkt uit de mails, niet echt tot stand gekomen.

Ernstig verwijtbaar maar toch ontslagvergoeding
De werkneemster heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, vindt de rechter. En dat rechtvaardigt een ontbinding op grond van gewijzigde omstandigheden. Maar ook de werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Het mag daarom hier niet zo zijn dat alleen de werkneemster de dupe van de situatie wordt. De werkgever moet de werkneemster een ontslagvergoeding betalen van 10.000 euro.

LJN BZ1215
Kantonrechter Breda
Inbreuk op privacy werkgever
Eerste aanleg
13 februari 2013

Door mr. Ingrid Kooijman

Bron: www.penoactueel.nl

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697