• Home
  • Blog
  • Ontslag op staande voet voor slechts 8,–. “Onderzoek diefstal personeel”

Ontslag op staande voet voor slechts 8,–. “Onderzoek diefstal personeel”

Geplaatst op 10-01-2014

Bedrijfsrecherchebureau Heijm B.V. Hoofddorp- Amsterdam wilt u op de hoogte houden van spraakmakende uitspraken. Uitspraken die ook aangeven dat het recht niet alleen toekomt aan de zijde van de werknemer. In dit geval een zaak die gepubliceerd is op de website van WST Advocaten.

Heeft u een werknemer in dienst en u heeft het gevoel dat er sprake is van ernstig laakbaar gedrag is een Rechercheonderzoek op zijn plaats. U voorkomt imago & financiele  schade. Daarnaast laat u uw personeel zien dat u dit als werkgever niet accepteert en geeft daarmee tevens een duidelijk signaal af.

Veel van dit soort zaken is het goed om eerst duidelijk objectief & onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Daarmee heeft uw advocaat een rapport in handen waarmee de civielrechtelijk vervolg procedure goed kan afwikkelen.

Gerechtshof Amsterdam heeft op 27 augustus 2013 bepaald dat een werknemer die € 8 contant had aangenomen en niet had afgedragen, terecht op staande voet is ontslagen.

Parkeergarage

Het speelde zich af in een parkeergarage van Q-Park in Amsterdam, waar de werknemer werkzaam was als ‘parking host’ sinds 2002. Q-Park was door een tweetal gebruikers van de parkeergarage ingelicht over meerdere door hen gedane contante betalingen aan de ‘parking host’, waaronder een contante betaling van € 8,- in plaats van betaling via de automaat. Q-Park heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken en uit video-opnamen bleek dat ten minste één betaling in contanten waarneembaar was die niet in het elektronische logboek was vastgelegd.

Ontslag op staande voet

De werknemer ontkende een bedrag in contanten te hebben aangenomen. Vervolgens is hij op staande voet ontslagen met als reden ‘verduistering van aan Q-Park toebehorende gelden’ waardoor ‘definitief elk vertrouwen in een verdere samenwerking is verloren’.

Kort geding

Daarop vorderde de werknemer dat Q-Park in kort geding hem tot de arbeid zou toelaten en het salaris door zou betalen.

De kantonrechter had de vorderingen afgewezen. Daartegen kwam de werknemer in hoger beroep.

Hoger beroep

Met betrekking tot de dringende reden voor het hem gegeven ontslag overwoog het Hof dat op de video-opnamen te zien is dat de werknemer een betaling in contanten in ontvangst neemt van een gebruiker van de parkeergarage en dat de werknemer dit bedrag bij zich steekt. Evenmin was in geschil dat de werknemer de desbetreffende contante betaling (van € 8,-), niet heeft vastgelegd in het elektronische logboek van de garage, zoals hij had behoren te doen. Dat er sprake was van een technische storing op die datum was niet gebleken. De door de werknemer genoemde aanleiding voor (het in ontvangst nemen van) de contante betaling is volgens het Hof niet aannemelijk geworden. Ook was niet aannemelijk geworden dat de werknemer het ontvangen bedrag in een gesloten envelop heeft achtergelaten in het postvak van zijn leidinggevende zoals hij heeft gesteld.

Verduistering

Op grond daarvan overwoog het Hof dat de werknemer een aan Q-Park toebehorend bedrag heeft verduisterd en daarbij de binnen Q-Park geldende procedure heeft overtreden.

‘De gestelde verduistering en overtreding van procedure kunnen niet worden afgedaan als ‘een administratieve slordigheid’ – zoals de werknemer heeft geopperd – en leveren een dringende reden voor het gegeven ontslag op, in aanmerking genomen het belang van Q-Park dat betalingen voor het gebruik van de parkeergarage daadwerkelijk aan haar ten goede komen’.

‘De aard en de ernst van de omstreden gedraging van de werknemer zijn, gelet op de hierboven genoemde belangen van Q-Park en op het vertrouwen dat Q-Park in bij haar als ‘parking host’ werkzame personen – die, zoals onder 3.1 vermeld, een grote mate van vrijheid genieten – moet kunnen hebben, dusdanig dat sprake is van een dringende reden voor ontslag, ook als rekening wordt gehouden met de zojuist genoemde omstandigheden aan de zijde van de werknemer. De gedraging waarop het ontslag van de werknemer is gestoeld vormt kortom, ongeacht de beperkte omvang van het ermee gemoeide bedrag, een zo wezenlijke inbreuk op de belangen van Q-Park en op het door Q-Park in de werknemer gestelde en van deze te verlangen vertrouwen dat niet op grond van de belangen en persoonlijke omstandigheden van de werknemer kan worden geoordeeld dat een dringende reden voor ontslag ontbreekt’.

Conclusie

Diefstal “diefstal personnel”, in dit geval verduistering, wordt in de wet benoemd als een dringende reden voor ontslag op staande voet. In 2012 heeft Hoge Raad bepaald dat ontslag op staande voet van een werknemer die bij de Bijenkorf werkte, gerechtvaardigd was omdat de Bijenkorf een duidelijk beleid voerde in geval van diefstal door personeel en dat  ook uitdroeg. Ondanks de geringe waarde van de zaken, vond de Hoge Raad het ontslag alleszins begrijpelijk. De lijn in de rechtspraak is dat bij ontslag wegens diefstal door personeel, ook al gaat het bijvoorbeeld om blikjes cola, de gevolgen voor de werknemer weliswaar groot zijn, maar niet opwegen tegen de ernst van de feiten. De werknemer moet zich bewust van zijn gedrag en is daar ook volledig verantwoordelijk voor. Vooral werknemers die een leidinggevende functie of een functie met veel vrijheid hebben, wordt dit, zelfs bij zaken van relatief geringe waarde, zwaar aangerekend.

Bron: http://www.wstadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet-wegens-e-8/
V
oor meer info: zie onze pagina Diefstal personeel

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697