• Home
 • Blog
 • Start continue screening kinderopvang 1 maart 2013

Start continue screening kinderopvang 1 maart 2013

Geplaatst op 25-02-2013

Het Kabinet heeft besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu gescreend worden op nieuwe strafbare feiten. Na afgifte van de verplichte verklaring omtrent het gedrag (VOG), kunnen mensen zich schuldig maken aan een strafbaar feit en een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zo lang dit niet bekend is bij de eigenaar van de kinderopvang of de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst.

Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Wat betekent continue screening?
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justis blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer of gastouder niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Handleiding
Op rijksoverheid.nl staat  een uitgebreide digitale folder met de afspraken die zijn gemaakt over de manier waarop continue screening werkt in de dagelijkse praktijk. Vanaf 1 maart wordt er dus gekeken naar nieuwe strafbare feiten, een VOG is een moment opname daarom is er in de toekomst een screening nodig voor de personen met een eerder afgegeven VOG. Over deze screening volgt in het tweede kwartaal 2013 uitgebreide berichtgeving.

Nieuwe VOG-aanvraagformulieren kinderopvang
Vanaf 1 maart, met de start van continue screening, zullen twee nieuwe voor ingevulde vog-aanvraagformulieren specifiek voor de kinderopvang in gebruik genomen worden.

 • Aanvraagformulier voor alle (administratief) medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen, inclusief de huisgenoot: mw (in)direct zorg kinderen/huisgenoot
  Op dit formulier staat het functieaspect nr 84 (belast zijn met zorg voor minderjarigen) aangekruist en een nieuw functieaspect nr 86 (werkzaam in de kinderopvang)
 • Aanvraagformulier voor de houder zijnde natuurlijk persoon: houder NP organisatie zorg kinderen
  Op dit formulier staan eveneens functieaspecten nr 84 en 86 aangekruist en daarnaast nr 11, 21 en 22 (bevoegdheid toegang tot systemen, met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan, budgetbevoegdheid hebben).

Voor de houder zijnde rechtspersoon geldt het reeds bestaande vog-aanvraagformulier RP.

Alle overige aanvraagformulieren – dus ook de huidige formulieren voor de gastouderopvang- komen te vervallen.

Nieuw is dat zowel voor de beroepskracht als voor het kantoorpersoneel hetzelfde VOG aanvraagformulier geldt. Dit betekent dat een beroepskracht die tevens administratieve taken gaat uitvoeren, in principe geen nieuwe VOG hoeft aan te vragen.

Het is wel voorstelbaar dat de werkgever het wenselijk acht dat zijn werknemer bij kantoorwerk is gescreend op fraude aspecten. Het is aan de werkgever om te bepalen of er in dat geval een nieuwe VOG moet worden aangevraagd waarbij de werkgever de extra functieaspecten kan aankruisen op het standaardformulier.  Een ander voorbeeld is het functieaspect vervoer (nr 62). De werkgever kan ervoor kiezen dit aspect aan te kruisen indien hij/zij dit wenselijk acht.

Meer informatie

Bron: VNG  http://bit.ly/Zd72jf

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

 • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

 • VIP Security
 • Cyber security
 • Ruim 29 jaar recherche ervaring
 • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697