Digitaal forensisch onderzoek voor organisaties

In de uitklapmenu’s hieronder leest u meer over de verschillende diensten die we bij Recherchebureau Heijm aanbieden op het gebied van digitaal forensisch onderzoek voor bedrijven en organisaties.

Datalekken

Gevoelige (bedrijfs)informatie kan zomaar ineens op straat liggen. U wilt dan zo snel weten waar dat lek zich bevindt, om te voorkomen dat de problemen erger worden. Voor veel bedrijven en organisaties is het adequaat dichten van een lek een grote uitdaging. Digitaal forensisch onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke data is gelekt?
 • Waar bevindt zich het datalek?
 • Wat is de oorzaak?
 • Wordt er nog steeds gelekt?
 • Is er sprake van opzet?
 • En zo ja: door wie?

 Verder kan Recherchebureau Heijm u bijstaan om bestaande risico’s te verkleinen en helpen bij het verdere verloop na het incident.

Hacking

Is uw organisatie het slachtoffer geworden van een hack? Of wilt u (zeker) weten of er onbevoegden in uw netwerk rondscharrelen? Een digitaal forensisch onderzoek is de enige juiste manier om dit vast te stellen of uit te sluiten. Onze forensische specialisten verzamelen sporen van door cybercriminelen gebruikte, tools, technieken en procedures (TTP’s). En stellen eventueel digitaal bewijs veilig volgens internationaal geldende standaarden.

(Interne) fraude

Fraude komt overal voor. Vroeg of laat is de kans groot dat ook uw organisatie het slachtoffer is. Hierbij gaat het steeds vaker om cybercriminelen die u op geraffineerde wijze geld afhandig willen maken. Helaas komt het ook voor dat eigen, interne medewerkers een verkeerde beslissing nemen en zich genoodzaakt voelen om malversaties te plegen. Het digitale domein speelt hierbij steeds vaker een rol. Onze digitale- en tactische rechercheurs werken nauw met u samen om de fraude op discrete wijze inzichtelijk te maken en een halt toe te roepen.

Contractbreuk

Verdenkt u een medewerker of ketenpartner ervan een afgesloten overeenkomst te overtreden? Dan kan een digitaal forensisch onderzoek uitkomst bieden. Denk hierbij aan het overtreden van een concurrentie- of klantbeding. We stellen ook regelmatig vast dat medewerkers na vertrek bij een bedrijf data wegnemen om dit bij de nieuwe werkgever te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn een klantenbestand, ontwerpen en andere intellectuele eigendommen. Daarmee bestaat ons bewijsmateriaal steeds vaker uit digitale bestanden.

Misbruik systemen

Naast frauduleus handelen, kunnen medewerkers ook op andere manieren misbruik maken van bedrijfsmiddelen. Denk aan het omzeilen van securitymaatregelen, gebruik van illegale software, mining van digitale valuta of handelen in strijd met internet- of e-mailprotocollen. Deze en andere gedragingen vallen onder het begrip Insider Threat.

Contra-expertise

Als u verwikkeld bent in een juridische procedure, is de kans groot dat u te maken krijgt met digitaal bewijsmateriaal van de wederpartij. Bijvoorbeeld geprinte e-mails of digitale bestanden zoals tekstdocumenten of afbeeldingen. Te vaak wordt dit digitaal bewijs op onjuiste wijze veiliggesteld, is deze onvolledig of op verkeerde wijze geïnterpreteerd. Contra-expertise op het ingebrachte digitaal bewijs toetst de authenticiteit van de stukken, de wijze waarop ze zijn verkregen en de volledigheid ervan. Contra-expertise heeft hierdoor aantoonbaar verschil gemaakt in tal van zogeheten ‘artikel 12Sv procedures’.

Open Source Intelligence (OSINT)

OSINT-onderzoek is gericht op het verzamelen van informatie uit open bronnen op het Internet. Dit is cruciaal voor opsporing en vormt vaak de basis voor een efficiënt digitaal onderzoek. Het verzamelen van digitale informatie is echter niet zo eenvoudig als mensen vaak denken. Onze analisten beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en zijn in staat zijn om de vergaarde informatie op een juiste waarde in te schatten. Gegevensbronnen kunnen onder andere bestaan uit: dark web, social media (160+ accounts), dating sites, internetarchieven, domeinregistraties, fora, et cetera.

Mobiele apparaten

Met gespecialiseerde forensische hard- en software verzamelen en analyseren onze forensische onderzoekers, zoals mobiele telefoons (smartphone), tablets, laptops, usb-apparaten en andere externe gegevensdragers. Ook wanneer het apparaat defect is, zijn wij als geen ander in staat om aanwezige data te herstellen en digitaal bewijsmateriaal te verzamelen.

TSCM Sweep, opsporen van Afluister- en spionageapparatuur

TSCM staat voor Technical Surveillance Counter Measures. Naast cybercrime zien wij steeds vaker dat bedrijven het slachtoffer worden van (door derden geplaatste) afluister- of spionage-apparatuur. Soms is het eigen personeel hierbij betrokken, maar ook steeds vaker blijkt uit onderzoek dat de concurrent hierbij betrokken is. Lees: een ernstige vorm van bedrijfsspionage. Dit kan gebeuren binnen de boardroom, vergaderruimtes en andere belangrijke strategische vergaderplekken binnen het bedrijf.

Wij nemen deze ernstige vorm van criminaliteit zeer serieus. De toegankelijkheid om eenvoudige afluisterapparatuur en verborgen videoapparaten aan te schaffen worden steeds ruimer, en daardoor ontstaat een groeiend probleem.

Het opsporen van deze verschillende vormen van spionage en afluisterpraktijken vraagt om specialisten. Niet om goedkope apparatuur die je bij elke willekeurige spyshop kunt aanschaffen. Goed getraind personeel die hun opleidingen ook internationaal hebben gevolgd, en werken met zeer kostbare apparatuur en jarenlange ervaring.

Er bestaan vele vormen van afluisteren en het gebruiken van verborgen camera’s. Om dit te ondervangen, doorlopen wij een lijst met procedures. Bij elke procedure zetten we bepaalde detectieapparatuur in. Afhankelijk van de situatie doorlopen wij tussen de 10-20 procedures en sluiten af met een nauwkeurig fysiek onderzoek.


De meest voorkomende procedures zijn:

 • Breed RF Spectrum onderzoek (RF= Radio Frequenties)
 • Data verzameling en analyse
 • IR (infrarood)
 • VL (Visible Light)
 • VLF (Very Low Frequencies)
 • Carrier Current (data transport via lichtnetwerk)
 • e.a.
 • Near Field Detection Receiving
 • Non Linear Junction Detection (NLJD)
 • Lenzen onderzoek
 • Wireless Protocols;
 • Wi-Fi
 • Bluetooth
 • GSM (inclusief 5G)
 • Wireless Audio/Video
 • Thermal Image (warmtebeeld onderzoek)
 • UV licht (indien van toepassing)
 • Line and Telephone (afhankelijk van de situatie/vaak separaat)
 • Elektromagnetische straling
 • Fysiek inspectie

               

Nadat we alle procedures hebben doorlopen, kunnen we uitspraken doen over de eventuele aanwezigheid van verborgen ongewenste apparatuur.

De klant ontvangt na het TSCM-onderzoek een heldere rapportage met beschrijvingen van de uitgevoerde procedures, de diverse bevindingen en een professioneel advies.

Onderzoek bewijsbeslag

Conservatoir beslag, ook wel ‘bewijsbeslag ‘genoemd, is het beslag dat tijdens of voor een gerechtelijke procedure wordt gelegd. Naast tastbare goederen, kan ook beslag worden gelegd op gegevens. Een dergelijk beslag wordt gelegd om gegevens preventief veilig te stellen, ter voorkoming dat goederen of gegevens worden weggemaakt.

De goederen of gegevens waarop beslag is gelegd, worden ‘bewaard’ totdat de rechter bij vonnis heeft bepaald wat ermee moet gebeuren. Zo kan het zijn dat de rechter toestemming geeft om specifieke gegevens te filteren. Onze digitaal forensische onderzoekers extraheren dan de relevante gegevens, zonder dat hierbij (onnodig) de privacy van betrokkenen wordt geschaad.

Voor de bewijsvoering is het cruciaal dat procedures juridisch correct worden uitgevoerd en dat de zogeheten chain-of-custody niet wordt doorbroken. Dit betekent dat de integriteit en authenticiteit van verkregen bewijs altijd gegarandeerd moet zijn.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

 • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

 • VIP Security
 • Cyber security
 • Ruim 29 jaar recherche ervaring
 • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697