Column: Casus onnatuurlijke dood? (Tijdschrift Ondernemersbelang)