Waarom steeds meer juristen een recherchebureau inschakelen

Geplaatst op 15-01-2018

Lange tijd was de inzet van een privaat recherchebureau niet het eerste waaraan juristen dachten bij het verzamelen van bewijsmateriaal. Deels kwam dit voort uit een aantal zaken waarin malafide recherchebureaus zich niet hielden aan de regels. Tegenwoordig is dit vaak anders – een aantal recherchebureaus hebben hun toegevoegde waarde bewezen.

 

Belangrijke voorschriften

Een aantal jaar geleden berispte de rechtbank in Zutphen een overijverige privédetective die een GPS-zender onder een privéauto had ingezet in een alimentatiezaak. Inzet van GPS op privévoertuigen is verboden, behalve als de auto bedrijfsmatig wordt ingezet en er een verdenking is van fraude Disproportioneel dus. Ook bij arbeidsconflicten zijn zaken bekend waarin onderzoekers hun boekje te buiten gingen. In veel gevallen gaat het om bedrijfsrecherchebureaus die zich niet houden aan belangrijke voorwaarden waaraan een goed recherchebureau moet voldoen. Bijvoorbeeld:

* In het bezit zijn van een vergunning van het Ministerie van Justitie

* Aangemeld zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens en zich houden aan de regels die daaruit voortvloeien. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld de manier waarop het bureau persoonsgegevens bewaart

* In het bezit zijn van een – door de Nationale Politie afgegeven – legitimatiebewijs

* Subsidiair en proportioneel optreden in onderzoeken

* In het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk Recherchebureaus

 

Bewijs verzamelen

Bedrijfsrecherchebureaus die zich wel aan de regels houden en die zich inmiddels bewezen hebben, merken dat steeds meer juristen een beroep doen op hun diensten. Vooral bedrijfs- en arbeidsjuristen maken er graag gebruik van. Dossiers opbouwen kan een tijdrovende bezigheid zijn en het is prettig om dat uit te besteden aan een externe deskundige. Er is een grote behoefte aan digitaal kundige forensisch rechercheurs. De rechercheurs bij recherchebureau Heijm hebben veel ervaring met het verzamelen van bewijs van bedrijfsfraude en arbeidsrechtelijke onderzoeken.

 

Bevoegdheden particuliere rechercheurs

Bij veel mensen leeft het idee dat recherchebureaus opereren in een schemergebied. Dat weerhoudt juristen er soms van om deze hulp in te schakelen. Jammer, want een rechercheur doet niets anders dan optimaal gebruikmaken van zijn wettelijke bevoegdheden.. Ervaring met politiewerk en advocatuur is daarbij erg nuttig. Dat geeft een duidelijk beeld van de rechtsgang, benodigde bewijzen en de uitkomst van een mogelijke rechtszaak. Met name binnen het strafrecht, maar zeker ook binnen het civiel recht. Een kwaliteitskeurmerk Recherchebureaus toont aan dat de rechercheurs zich houden aan strenge regelgeving op het gebied van privacy en de juridische facetten van rapportages. De gebruikte methodieken voor waarheidsvinding moeten proportioneel en subsidiair zijn.

 

Verschil met rechercheur in dienst van de politie

Recherchebureaus en privédetectives verschillen met rechercheurs in dienst van de overheid doordat ze bewijs verzamelen voor civiele en strafrechtzaken. Recherchebureaus kunnen een welkome aanvulling zijn op het werk van de politie, strafrecht dus. Door drukte of het niet opnemen van aangiftes laten steeds meer particulieren en bedrijven hun zaak onderzoeken door een privaat recherchebureau. Toch zetten recherchebureaus zich nog het meest in voor civiele zaken. Bijvoorbeeld bij verdenking van diefstal, fraude op de werkvloer en activiteiten die in strijd zijn met het concurrentiebeding worden vaak privédetectives ingezet.

 

Recherchebureaus in een civiele zaak of strafrechtzaak

Voor juristen kan het interessant zijn om eens na te denken over de voordelen van samenwerken met een recherchebureau. Daarbij zijn de verschillen tussen civiel recht en strafrecht behoorlijk groot. Waar een rechter binnen het civiel recht (conform de burgerlijke rechtsvordering) zelf mag bepalen of aangevoerd bewijs wel of niet wordt meegenomen, is dat binnen het strafrecht anders. Het civiel recht kent de term onrechtmatig verkregen bewijs niet. Binnen het strafrecht moet een recherchebureau juist heel secuur letten op de manier van waarheidsvinding. Omdat de bevoegdheden van particuliere recherchebureaus breder zijn binnen bijvoorbeeld het arbeidsrecht, familierecht en ondernemingsrecht, is samenwerking op deze vlakken ontzettend interessant.

 

Geen publiciteit

In civiele zaken is het voorkomen van financiële schade en  imagoschade een belangrijk argument om een recherchebureau in te schakelen. Bedrijven met een goede reputatie doen niet graag aangifte omdat ze niet gekoppeld willen worden aan een rechtszaak. Zeker online is imagoschade moeilijk kwijt te raken. Een groot bedrijf dat in de resultaten van Google steeds wordt gekoppeld aan een arbeidsconflict, zal nadelige gevolgen ondervinden van de civiele procedure. Door de inzet van een privédetective kan een dossier worden opgebouwd en in veel gevallen kan een zaak met de verdachte onderling worden afgehandeld.

Waarheidsvinding en dossiers opbouwen, dat is wat een recherchebureau doet. Juristen kunnen vervolgens met de rapportages aan de gang. Want: wie eist moet ook bewijzen. Meer weten? Neem contact op met recherchebureau Heijm. 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697