• Home
 • Blog
 • Ook buiten werktijd de baas?

Ook buiten werktijd de baas?

Geplaatst op 06-02-2017

Waar ligt de grens tussen werk en privé? In hoeverre kunnen medewerkers in hun vrije tijd hun gang gaan zonder consequenties voor het werk en het bedrijf? Veel werkgevers vinden het lastig. Pas als medewerkers misdrijven begaan en daarmee het bedrijfsimago schaden, of zich op maandag steevast ziekmelden met de ziekte van Heineken , wordt duidelijk dat ook buiten werktijd niet alles kan. Hoe kunt u wangedrag voorkomen? En wat zijn geldige ontslaggronden?

 

 

De vage grens tussen werk en privé

Als werkgever heeft u in principe niets te zeggen over de bezigheden van werknemers buiten werktijd. Pas als privégedrag het werk of de resultaten gaat beïnvloeden, verschuift deze grens. Zo mogen piloten tien uur voor een vlucht geen druppel alcohol meer drinken en zijn ook bij de politie strenge regels vastgelegd omtrent alcohol, drugs en medicatie. In sommige gevallen is dit wettelijk vastgelegd, soms zijn zulke regels terug te vinden in een arbeidscontract of in de huisregels.

 

Het verband

Zelfs als een medewerker zich buiten werktijd misdraagt of zelfs een misdrijf pleegt, betekent dit niet per se een grond tot ontslag. Het verband tussen de gedragingen en het werk is hierbij het toverwoord. Een werknemer kan pas worden ontslagen voor ongewenst gedrag als:

 • Het gedrag aan hem of haar te wijten is
 • Het gedrag samenhangt met de functie of werkzaamheden (denk aan openlijk drugsgebruik door een arts of diefstal door een politieagent)
 • Het gedrag in verhouding staat tot het normale functioneren

Zo kan een eenmalige fout van een trouwe, goede werknemer voor een rechter minder zwaar wegen dan een nieuwe medewerker die direct fout op fout stapelt en daarmee de goede naam van het bedrijf in gevaar brengt.

 

Hoe kunt u ongewenst gedrag voorkomen?

Natuurlijk is het altijd beter om ongewenst gedrag door werknemers te voorkomen dan optreden als het leed al geleden is. Daarom hebben we bij recherchebureau Heijm een aantal belangrijke tips voor u op een rij gezet.

 1. Zorg voor een goede screening van nieuwe personeelsleden, zodat u weet wat voor vlees u in de kuip hebt.
 2. Trek referenties na voor indiensttreding.
 3. Stel duidelijke regels op en laat medewerkers daarvoor tekenen. Dit kan in de vorm van huisregels, een gedragscode of in het arbeidscontract. Een arbeidsrechtadvocaat kan hierbij ondersteunen.
 4. Treed altijd consequent op bij overtredingen van regels. Als u het niet serieus neemt, doen medewerkers dat ook niet.
 5. Maak integriteitskwesties bespreekbaar binnen het bedrijf. Zo kan iedereen ervan leren.
 6. Controleer verhalen uit de wandelgangen en luister naar uw onderbuikgevoel. Vaak weet u snel of er iets niet klopt, bijvoorbeeld als een medewerker zich constant, onterecht, ziek meldt.
 7. Leg wangedrag en fouten, inclusief gespreksverslagen, vast in een dossier. Dit kan later van pas komen bij een gang naar de rechter.

Zolang het gedrag van medewerkers buiten werktijd het bedrijf niet raakt, kunnen zij dus vrij ver gaan. Normen en waarden verschillen, die kunt u niet opleggen. Wel kunt u mensen erop selecteren. Loopt de situatie toch uit de hand? Dan is de kantonrechter de enige die kan beslissen of uw medewerker de grens heeft overschreven en of een ontslagprocedure in zicht komt. Een recherchebureau en arbeidsrecht-advocaat kunnen u dan helpen bij het verzamelen van bewijs en voeren van de rechtszaak.

Meer weten? Neem contact op met recherchebureau Heijm.

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

 • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

 • VIP Security
 • Cyber security
 • Ruim 29 jaar recherche ervaring
 • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697