Onrechtmatig ziekteverzuim: voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst op 05-08-2016

Langdurig of veelvuldig zieke werknemers leiden tot veel zorgen bij een werkgever. Enerzijds omdat de werkzaamheden van de zieke werknemer moeten worden opgevangen, anderzijds omdat op de werkgever een re-integratieplicht rust, terwijl het loon moet worden doorbetaald. Kostbaar, zeker als het om onrechtmatig ziekteverzuim gaat. Daarvoor bundelt Recherchebureau Heijm de krachten met advocaten. 

 

Loondoorbetaling tijdens ziekte, tenzij …

Gedurende ziekte heeft een werknemer geen recht op loon als hij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of wanneer hij het herstel belemmert of vertraagt. Werkt de werknemer niet mee aan zijn re-integratie? Dan hoeft de werkgever het loon ook niet door te betalen. Vermoedt de werkgever dat de werknemer zijn ziekte veinst? Dan is er alles aan gelegen om dat aan te tonen. De bewijslast voor onrechtmatig ziekteverzuim ligt bij de werkgever, dus wanneer een cliënt u om advies vraagt over een mogelijk frauderende werknemer, dan zet u hem waarschijnlijk eerst aan het werk. Maar hoe kan uw cliënte dat het beste aanpakken?

 

Onderzoek om onrechtmatig ziekteverzuim aan te tonen

Of een werknemer te ziek is om te kunnen werken, en dus arbeidsongeschikt, mag alleen worden beoordeeld door een bedrijfsarts. Uw cliënt dient dan ook altijd eerst een bedrijfsarts in te schakelen. Vervolgens bepaalt uw cliënt zelfstandig of de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon. Een bedrijfsarts is namelijk meestal niet in staat te beoordelen of een werknemer zijn herstel belemmert of de gegeven voorschriften aan zijn laars lapt.

 

Risico’s bij onderzoek door werkgever zelf

De werkgever kan vervolgens zelf op onderzoek uit gaan, maar loopt hierbij meerdere risico’s:

  • de werknemer merkt dat hij wordt onderzocht en gaat zorgvuldiger te werk;
  • de werkgever is onbekend met de reikwijdte van bijvoorbeeld de privacywetgeving en Wet bescherming persoonsgegevens en overtreedt deze. Hierdoor kunnen de onderzoeksresultaten onbruikbaar zijn;
  • de werkgever krijgt de onderste steen niet boven, omdat hij te weinig tijd of mogelijkheden heeft.

Voordelen van inschakelen van een recherchebureau

Om eerder genoemde risico’s te voorkomen, kan u uw cliënt adviseren een recherchebureau in te schakelen. Beoordeel wel eerst vóór het inschakelen van een recherchebureau of dit past binnen het normatieve kader. En of er een concrete aanleiding is voor een (extern) onderzoek. Is dit namelijk niet het geval, dan is de kans aanwezig dat een rechter de onderzoeksresultaten niet gebruikt. Over het algemeen mag overigens wel worden aangenomen dat onderzoek door bedrijfsrecherche bij een vermoeden van geveinsde ziekte acceptabel is. Dit is ook in lijn met de rechtspraak. Gezien het recht van een werkgever om de loonbetaling te staken bij onrechtmatig ziekteverzuim, is dit ook niet zo gek.

 

Onderzoeksmethoden Heijm bij onrechtmatig ziekteverzuim

Recherchebureau Heijm is gespecialiseerd in onderzoek naar het reilen en zeilen van werknemers. De ervaren rechercheurs zetten hierbij verschillende onderzoeksmethoden in, zoals observatie, inzetten van verborgen camera’s, onderzoeken van geautomatiseerde voorzieningen en afluisteren van gesprekken. De rechercheurs nemen steeds de geldende wet- en regelgeving in acht. De Gedragscode die specifiek voor recherchebureaus geldt, geeft vuistregels voor de meest voorkomende particuliere onderzoeksmethoden en middelen. Ook regelt de Gedragscode de rechten van de onderzochte werknemer, zodat een onderzoek altijd voldoet aan de strenge zorgvuldigheidseisen die de wet eraan stelt.

 

Geen loonsanctie of transitievergoeding verschuldigd na (twee jaar) ziekte

Bij een onderzoek nemen de rechercheurs alle mogelijke afwijkende activiteiten van de onderzochte werknemer in acht. Denk aan belastende hobby’s, sporten, zwaar huishoudelijk werk of nevenwerkzaamheden bij een andere werkgever. Al deze activiteiten kunnen het herstel van de werknemer belemmeren. Is dit aan te tonen, dan kan dit ertoe leiden dat de loondoorbetaling mag worden gestaakt, uw cliënt na beëindiging van het dienstverband geen transitievergoeding hoeft te betalen of dat er geen loonsanctie door het UWV wordt opgelegd, omdat de werknemer zijn herstel, en dus de re-integratie, heeft belemmerd.

U kunt ervan op aan dat het inschakelen van recherchebureau Heijm een sneller en grondiger resultaat oplevert, dan wanneer uw cliënt zelf de werknemer in de gaten moet houden. En hoe eerder een werkgever het bewijs rond heeft, hoe eerder de loonbetaling kan worden gestaakt of het dienstverband kan worden beëindigd.

 

Bent u advocaat en heeft u interesse in onderzoek en ondersteuning bij onrechtmatig ziekteverzuim? Neem dan vrijblijvend contact op met recherchebureau Heijm. En zorg ervoor dat uw cliënt zich weer snel kan focussen op waar het om draait; een normale bedrijfsvoering.

Neem contact op

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697