• Home
  • Blog
  • Relatiebeding bij ontslag: wat u als werkgever moet weten

Relatiebeding bij ontslag: wat u als werkgever moet weten

Geplaatst op 22-09-2017

Werknemers denken vaak dat een relatiebeding vervalt wanneer ze ontslagen worden. Maar in de meeste gevallen geldt een relatiebeding juist tot een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ook bij gedwongen ontslag. In dit artikel van Recherchebureau Heijm vertellen wij u alles wat u als werkgever moet weten over het relatiebeding bij ontslag en wat u kunt doen bij schending ervan.

 

Relatiebeding

Als werkgever laat u werknemers veel in contact komen met uw relaties en klanten. De werknemers verkrijgen hierdoor een hoop informatie en bouwen een groot netwerk op. Als zij uit dienst gaan, kunnen ze dit gemakkelijk meenemen naar een nieuwe werknemer. Of een eigen bedrijf. Om dit te voorkomen, is in veel arbeidsovereenkomsten een relatiebeding opgenomen. De werknemer is dan verplicht om op een bepaalde manier met de relaties van zijn ex-werkgever om te gaan. Zo mag de werknemer relaties van zijn of haar voormalige werkgever niet benaderen of bedienen.

 

Milde vorm van concurrentiebeding

Een relatiebeding is eigenlijk een milde variant van een concurrentiebeding. Bij een relatiebeding wordt de werknemer alleen beperkt in het benaderen of bedienen van relaties van de voormalige werkgever. Een relatiebeding heeft dus minder consequenties voor de werknemer dan een concurrentiebeding. Die laatste verbiedt de werknemer concurrerende werkzaamheden te verrichten voor wie dan ook in dezelfde branche.

 

Voorwaarden voor een geldig relatiebeding

Er zijn een 3 voorwaarden voor een geldig relatiebeding.

  1. Het relatiebeding mag alleen worden getekend met iemand die meerderjarig is.
  2. Het relatiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen. (We raden aan om het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf te vermelden, maar het beding is ook geldig als het in een andere regeling vermeld staat waarnaar de arbeidsovereenkomst verwijst en die regeling is uitgereikt. Of wanneer de werknemer expliciet schriftelijk akkoord is gegaan met het relatiebeding.)
  3. Het relatiebeding mag allen worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

 

Rechten werkgever

Ook wanneer er geen relatiebeding tussen werkgever en werknemer is overeengekomen, kan een werkgever onder bepaalde omstandigheden toch rechtsmaatregelen treffen. Dit kan wanneer er toch onrechtmatig gehandeld wordt door de werknemer na uitdiensttreding. Bijvoorbeeld als de (ex-)werknemer de klantenkring van de werkgever systematisch bewerkt om die voor zichzelf te winnen. Doortastende waarheidsvinding en een goed dossier zijn dan noodzakelijk.

 

(On-)geldigheid van het beding

Het kan gebeuren dat een correct overeengekomen relatiebeding achteraf toch ongeldig is. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt zonder zich te houden aan de afgesproken opzegtermijn, vervalt bijvoorbeeld het relatiebeding. Ook als de werknemer ontslag op staande voet neemt omdat de werkgever daartoe aanleiding geeft, kan het relatiebeding ongeldig worden verklaard. Een rechter kan bijvoorbeeld ook beslissen dat het beding te beperkend is voor de medewerker of te breed geformuleerd. Er zijn dus twee zaken erg belangrijk: zorgen dat het relatiebeding zorgvuldig wordt opgesteld en geldig is en vervolgens optreden als hij wordt geschonden door een (voormalig) medewerker.

 

Relatiebeding bij ontslag? Heijm helpt

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een relatiebeding? Of wilt u een onderzoek laten doen naar een voormalig medewerker die het beding overtreedt? Neem dan contact op met de ervaren bedrijfsrechercheurs van recherchebureau Heijm. Wij werken samen met gespecialiseerde advocaten in het arbeidsrecht om u bij alle aspecten te kunnen helpen.

 

NEEM CONTACT OP

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697