Recherchebureau heeft eigen onderzoeksplicht

Geplaatst op 04-11-2016

U vraagt, wij draaien? Zo gemakkelijk zou het niet mogen gaan binnen de particuliere recherche- en bedrijfsrecherchebranche. De aanname dat recherchebureaus zomaar iedere opdracht uitvoeren, is onjuist. Voordat een rechercheur aan de slag gaat, is hij verplicht grondig uit te zoeken of de opdrachtgever een gerechtvaardigd belang heeft bij een rechercheonderzoek; onderzoeksplicht. De privacy van de onderzochte kan namelijk worden geschaad en die privacy wordt beschermd door verschillende wetgeving.

 

Rechercheopdracht uitvoeren? Pas na bestudering dossier

‘Kunt u morgen de computer van een salesmanager controleren op concurrerende werkzaamheden?’ ‘Kunt u een werknemer observeren die ziek thuis zit?’ ‘Kunt u verborgen camera’s installeren op de werkvloer?’ ‘Kunt u de verblijfplaats opsporen van een ex-partner in verband met een openstaande schuld?’ Recherchebureau Heijm ontvangt dit soort vragen dagelijks en beantwoordt deze vragen altijd met het verzoek om het onderliggende dossier. Op basis daarvan en na eigen onderzoek besluit de betreffende rechercheur of hij de opdracht kan en mag aannemen.

 

Recherchebureaus zijn gebonden aan wet- en regelgeving en een gedragscode

 

De wet- en regelgeving is duidelijk. Rechercheurs hebben zich te houden aan strikte regels als het gaat om rechercheonderzoek. En terecht, want een dergelijk onderzoek kan grote impact hebben op iemands (privé)leven of op de bedrijfsvoering van een bedrijf. Dus wanneer een advocaat, een bedrijf of een particulier een recherchebureau inschakelt, is de betreffende rechercheur verplicht zich ervan te vergewissen of hij een opdracht wel mag aannemen.

Welke wet- en regelgeving is daarbij met name van belang? Allereerst de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarnaast geldt de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus.

 

Rechercheurs moeten op grond van de wet zorgvuldig te werk gaan

Als algemene norm geldt dat “het handelen van particuliere onderzoeksbureaus in overeenstemming moet zijn met wat van een particulier onderzoeksbureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht”. Een erg vage term, die zo ruim kan worden opgevat dat rechercheurs wel op hun hoede moeten zijn, willen zij niet het wettelijk kader te buiten gaan. Deze norm wordt aangevuld door de algemene onrechtmatige daad bepaling uit het BW en de waarborg uit de Wbp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Een hele mond vol, maar het betekent eigenlijk niets anders dan dat een rechercheur heel zorgvuldig te werk moet gaan.

subsidiariteit

Onderzoeksplicht & drie belangen

Recherchebureaus hebben bij hun onderzoeksplicht te maken met de belangen van de opdrachtgever en anderzijds met de belangen van de onderzochte personen. De belangen van de laatsten liggen doorgaans anders dan de belangen van de opdrachtgever. Het feitenonderzoek maakt nu eenmaal vaak in meer of mindere mate inbreuk op grondrechten van de onderzochte personen. Voordat een opdracht kan en mag worden aangenomen heeft een recherchebureau een eigen onderzoeksplicht en onderzoekt de rechercheur het volgende:

 

  1. weegt het belang van de opdrachtgever zwaarder dan dat van de onderzochte? (dit heet het proportionaliteitsbeginsel)
  2. is er een minder vergaand middel mogelijk om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen? (dit heet het subsidiariteitsbeginsel)

 

Voldoet een rechercheonderzoek aan zowel het proportionaliteits-, als het subsidiariteitsbeginsel, dan kan de rechercheur na ondertekening van de opdrachtbevestiging aan de slag. Daarop volgt een zorgvuldig onderzoek, afgesloten met een uitgebreid onderzoeksrapport. Lees voor de voorwaarden van een zorgvuldig onderzoek ook eens ons blog De speelruimte van een bedrijfsrechercheur. Neemt de rechercheur niet de genoemde wet- en regelgeving in acht dan loopt hij tegen een derde belang aan. Dat van hem en zijn bureau. Zij kunnen namelijk, als verlengstuk van de opdrachtgever, als verantwoordelijke worden aangemerkt, onder andere in de zin van de Wbp. Een veroordeling op grond van de wet kan dan volgen.

 

Een gecertificeerd recherchebureau handelt in uw belang

Recherchebureau Heijm handelt altijd, binnen de kaders van de wet, in het belang van zijn opdrachtgever door ook rekening te houden met het belang van de onderzochte. Zou de rechercheur de wet overtreden om snel aan informatie te komen, dan zijn alle partijen daarvan de dupe. De verkregen informatie mag niet worden gebruikt, de opdrachtgever en het bureau kunnen worden veroordeeld en de rechten van de onderzochte zijn geschonden. Met een gecertificeerd recherchebureau zoals recherchebureau Heijm weet u als advocaat, particuliere opdrachtgever of bedrijf dat het rechercheonderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd en u met de uitkomst ervan (in rechte) uit de voeten kunt.

 

Overweegt u een recherchebureau in te schakelen? Ga dan voor een ervaren en professioneel recherchebureau. Recherchebureau Heijm, al jaren gespecialiseerd in particuliere- en bedrijfsrecherche, is gecertificeerd en altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en ontwikkelingen. Neem vrijblijvend contact op met Bedrijfsrecherche Heijm voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Specialst Arbeidsrechtelijk & Fraude onderzoek

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697